در حال بارگذاری ...

رزرو به صورت تلفنی

برای رزرو به صورت تلفنی میبایست هزینه ۱ نفر به مبلغ ۷۵ هزار تومان به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۸۷۶۴۹۳۱ واریز گردد
قبل از رزرو و واریز وجه حتما با شماره ۰۹۳۵۳۴۴۴۱۲۹ تماس گرفته شود