مجموعه اتاق فرار طوفان ذهن(brain storm) بعنوان یکی از زیر مجموعه های گروه سرگرمی در زمستان ۱۳۹۹ با هدف طراحی و اجرای اتاق فرار شکل گرفت,هدف اصلی تیم ما طراحی و اجرای بازی های اتاق فرار در فضای واقعی است.

هدف از نام گذاری این مجموعه تحت عنوان طوفان ذهن(brain storm) برای اولین بار توسط شخصی بنام الکس آزبورن تکنیک طوفان ذهن را بوجود آورد.

روش طوفان ذهن, رویکردی راحت و دور همی به حل مسئله را با تفکر جانبی و غیر مستقیم ترکیب میکند طوفان ذهن افراد را به تولید ایده هایی ترغیب میکند که با کمی دستکاری بعضی از همین ایده ها میتوانند به را حل های خلاقانه و بدیعی تبدیل شوند.